John Rae sweeps Our Hero into the Polish Times

You can read the whole story of John Rae at Westminster Abbey by clicking here — but only if you read Polish. Me, I can read, in the highlight paragraph, not just my own name but the book title Fatal Passage. I find this noteworthy because we have two grandchildren, ages five and two, who speak excellent Polish (for their ages). Or so I am told. Here you go . . .

We wtorek w Kaplicy św. Jana Ewangelisty w opactwie westminsterskim
odsłonięty zostanie kamień upamiętniający Rae. Jako symbol pojednania
kamień umieszczono pod wielkim popiersiem Franklina. W uroczystości
wezmą udział zarówno potomkowie Rae, jak i Franklina, a także Ken
McGoogan, autor książki “Fatal Passage”
, która przyczyniła się do
przywrócenia szkockiemu odkrywcy należnej mu chwały. Wielebny John Hall,
opat Westminster, przyznał, że ma nadzieję, że kamień zakończy dysputę.
– Cieszymy się na to pojednanie – powiedział. Dodał, że spodziewa się
“ożywionych debat” na temat tego, który z podróżników jako pierwszy
przepłynął Przejście Północno-Zachodnie. W tej dyskusji opactwo nie
opowie się po żadnej ze stron.

Leave a Comment